Kašírovanie

finálna úprava pred rezaním | lepenie potlačených reklmných materiálov | nutný tvrdší podkladový papier